Precizari privind interdictia inlocuirii unei persoane detasate cu o alta persoana detasata

După cum cunoașteți, conform prevederilor art. 12 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004, așa cum acestea au fost modificate prin Regulamentul (UE) nr. 465/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 și clarificate în Ghidul practic privind legislația aplicabilă din Uniunea Europeană (UE), Spațiul Economic European și Elveția, document de interpretare în continuă actualizare, persoana care desfășoară o activitate salariată într-un stat membru, pentru un angajator care își desfășoară în mod obișnuit activitățile în acest stat membru, și care este detașată de angajatorul respectiv în alt stat membru pentru a lucra pentru angajator continuă să fie supusă legislației primului stat membru, cu condiția ca durata previzibilă a activității să nu depășească 24 de luni și ca persoana să nu fi fost trimisă pentru a înlocui o altă persoană detașată.

Conform precizărilor din Ghidul practic privind legislația aplicabilă din Uniunea Europeană (UE), Spațiul Economic European și Elveția, interdicția privind înlocuirea unei persoane detașate cu o altă persoană detașată trebuie privită nu doar din perspectiva statului de origine a detașării, ci în special din perspectiva statului de ocupare temporară (statul membru în care persoana a fost detașată).

Cu alte cuvinte, un lucrător detașat, căruia i s-a finalizat perioada maximă de detașare (de 24 de luni), nu poate fi înlocuit în statul membru de ocupare temporară de către un lucrător detașat de același angajator sau de alt angajator din același stat membru sau dintr-un stat membru diferit.

Formulăm aceste precizări pentru a veni, suplimentar, în sprijinul angajatorilor români, întrucât verificarea îndeplinirii condiției menționate anterior nu este și nici nu ar putea fi în sarcina instituției competente din statul membru de origine a detașării, în cazul nostru, al Casei Naționale de Pensii Publice.

Potrivit Ghidului practic privind legislația aplicabilă din Uniunea Europeană (UE), Spațiul Economic European și Elveția, din punctul de vedere al instituției competente din statul membru de origine a detașării, deci al instituției care emite documentul portabil A1, condițiile legale de emitere a documentului portabil A1 în aplicarea art. 12 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 pot părea îndeplinite la momentul evaluării lor. Cu toate acestea, dacă o activitate a angajatorului partener din statul membru de ocupare temporară, a fost anterior realizată de către un lucrător detașat din orice stat membru, respectivul lucrător nu poate fi înlocuit de către un alt lucrător detașat.

Nu are importanță care este angajatorul noului lucrător detașat sau statul de origine a respectivului lucrător.

În consecință, la încheierea/implementarea contractelor de prestări servicii cu parteneri din alte state membre, recomandăm angajatorilor români să aibă în vedere ca persoanele pe care le detașează să nu fie trimise să înlocuiască alți lucrători detașați (lucrători care nu au fost supuși legislației de securitate socială a statului membru de ocupare temporară).