Prin bifarea casutelor aferente Politicii de prelucrare a datelor cu caracter pesonal si a Termenilor si Conditiilor sau, dupa caz, prin continuarea utilizarii site-ului www.tudorancea.ro ulterior parcurgerii acestor documente, va manifestati acordul de insusire si respectare a Politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal – GDPR.

Prin prezenta Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal, societatea Tudorancea & Partners Srl   , societate cu sediul in Bucuresti , J40/3393/2012, cod unic de inregistrare fiscala RO 29965980, prin reprezentantii sai legali, are ca scop sa aduca la cunostinta clientilor sai faptul ca activitatea desfasurata in baza Codurilor  CAEN

7830 – Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă

7021 – Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
7022 – Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
7220 – Cercetare- dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste
7810 – Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă
7820 – Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului

 se desfasoara in conformitate cu cerintele Regulamentului UE 679/2016pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (modificata si completata).

1.2. Societatea Tudorancea & Partners Srl    administreaza datele cu caracter personal furnizate de clientii sai (denumite si “persoane vizate”) in conditii de deplina siguranta si numai pentru scopurile specificate.

 

Tudorancea & Partners Srl   se angajează să vă protejeze si respecte  confidențialitatea. Prezenta Politică (împreună cu alte documente la care se face referire în prezenta) descrie ce informații cu caracter personal colectăm de la dvs. și modul în care vă procesăm informațiile cu caracter personal.

 1. Categoriile de date cu caracter personal pe care societatea Tudorancea & Partners Srl le prelucreaza:

2.1. Pentru realizarea activitatii specific obiectului sau de activitate si pentru prestarea serviciilor oferite de catre societatea Tudorancea & Partners Srl prin intermediul site-ul www.tudorancea.ro, pot fi prelucrate urmatoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresa (domiciliu/resedinta), telefon, fax, e-mail, data si locul nasterii, sex, semnatura, informatii tehnice cu privire la dispozitivul vizitatorului site-ului (locatia acestuia, adresa IP, tipul de echipament hardware, informatii in legatura cu intervalul orar precum si data la care a fost folosit site-ul), informatii care rezulta din Politica de utilizare a cookies-urilor.

2.2. Pentru desfasurarea activitatii Tudorancea & Partners Srl pentru realizare proiectelor de recrutare si/sau consultanta in domeniul HR , pot fi prelucrate urmatoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresa (domiciliu/resedinta), cod numeric personal, e-mail, telefon, fax, adrese de livrare la destinatie a expedierilor clientilor.

2.3. Pentru desfasurarea activitatii de reclama, marketing si publicitate, a activitati de promovare a serviciilor furnizate de Tudorancea & Partners Srl, de desfasurarea a companiilor promotionale, de transmiterea de buletine informative si newslettere, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentului consumatorilor si clientilor Tudorancea & Partners Srl, pot fi prelucrate urmatoarele date cu caracter personal: nume si prenume, data si locul nasterii, telefon/fax, e-mail, adresa (domiciliu/resedinta), obisnuinte, preferinte, comportament. De asemenea, in cadrul campaniilor promotionale, pentru identificarea castigatorilor, Tudorancea & Partners Srl prelucreaza date cu caracter personal constand in codul numeric personal si seria si numarul actului de identitate.

2.4. Pentru desfasurarea activitatii de relationare si informare a clientilor cu privire la evaluarea serviciilor oferite de Tudorancea & Partners Srl, precum si pentru activitatea desfasurata in scopul imbunatatirii calitatii serviciilor oferite si furnizate, activitate desfasurata prin intermediul Departamentului de Relatii cu Clientii si/sau a Departamentului Comercial, pot fi prelucrate urmatoarele date cu caracter personal: nume si prenume, data si locul nasterii, telefon/fax, e-mail, adresa (domiciliu/resedinta), voce, obisnuinte, preferinte, comportament, precum si alte date care pot rezulta din evaluarea de catre client a serviciilor oferite.

2.5. De asemenea, societatea Tudorancea & Partners Srl prelucreaza date personale in legatura cu activitatile prezentate mai sus, in scopul arhivarii (pentru mentinerea evidentelor legate de activitatile desfasurate, in conformitate cu cerintele legale), in scop probatoriu (pentru protejarea drepturilor in justitie si exercitarea altor drepturi in conformitate cu dispozitiile legale), precum si pentru administrarea si monitorizarea contractelor incheiate cu clientii sai.

2.6. Datele cu caracter personal cu regim special de protectie, respectiv codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate, vor fi colectate si prelucrate doar in concordanta cu dispozitiile legale si doar in conditii limitative.

2.7. In cazul unor categorii de date, precum nume, prenume, adresa (domiciliu/resedinta), telefon, fax, e-mail, furnizarea acestora este este obligatorie pentru intocmirea CV-urilor de prezentare a candidaturii si/sau de realizare a serviciilor de consultanta HR , servicii comandate societatii Tudorancea & Partners Srl, pentru avizarea clientului in conformitate cu legislatia specifica activitatii sale, consecintele refuzului de a le furniza determinand imposibilitatea societatii noaste de a efectua serviciile solicitate.

2.8. Pot fi colectate informații cu caracter personal atunci când vizitați Website-ul, cum ar fi : date privind traficul, date privind localizarea, jurnale web, conținutul unor sondaje și formulare de contact și alte date referitoare la comunicare și la resursele pe care le accesați. Eventuala colectare a acestor informații cu caracter personal va fi facuta pentru facilitarea  vizitarii  Website‑ului în viitor, întrucât vi se va  putea sugera Conținut relevant pentru  dvs. pe baza locului de unde accesați Website-ul.

2.9 .Vor fi colectate toate informațiile pe care le furnizați atunci când folosiți formularele Tudorancea & Partners Srl    de contact (de exemplu „Contact”, „Trimiteți-ne un mesaj”, „Subscribe to newsletter”), cu precadere prenumele, numele, adresa de e-mail, număr de telefon. Alte informații sau informații cu caracter personal pe care le furnizați la completarea formularelor de contact Tudorancea & Partners Srl   sau trimiterea corespondentei electronice  sunt la discreția dvs., insa odata primita, vom păstra evidența acelei corespondențe.

 

 1. Scopurile colectarii si prelucrarii datele cu caracter personal

3.1. Informațiile  cu caracter personal , prezentate mai sus, vor fi colectate și gestionate de Tudorancea & Partners Srl    în următoarele scopuri:

3.1.1.pentru a personaliza  Conținutul și resursele site-ului.

 • pentru a raspunde solicitarilor si intrebarilor dvs, in urma contactarii Tudorancea & Partners Srl de catre dvs .
 • pentru a va trimite informații de interes public care vă pot interesa
 • pentru a ne asigura că informatiile si continutul site-ului Tudorancea & Partners Srl sunt  prezentate în cel mai eficient mod pentru dvs. și pentru dispozitivul dvs..
 • pentru realizarea serviciilor furnizate de Tudorancea & Partners Srl   , implicit prin intermediul siteul www.tudorancea.ro, precum si administrarea acestor servicii;
 • pentru desfasurarea de activitati HR, administrarea conturilor clientilor, efectuarea de cercetari si studii de piata, efectuarea de statistici;
 • desfasurarea activitatii de reclama, marketing si publicitate cu privire la serviciile oferite de Tudorancea & Partners Srl ; desfasurarea de campanii promotionale, de transmiterea de buletine informative si newsletter, desfasurarea activitatii de urmarire si de monitorizare a vanzarilor de servicii specifice.;
 • desfasurarea de activitati de relatinare cu clientii, de informare a clientilor cu privire la serviciile oferite si efectuate, inregistrarea si solutiionarea de reclamatii, imbunatatirea calitatii serviciilor;
 • In scop probatoriu, in legatura cu activitatile de mai sus si cu activitatea de arhivare, asa cum aceasta a fost prezentata la Art.2.5.

3.1.2 Tudorancea & Partners Srl   poate colecta informații despre computerul dvs., inclusiv (acolo unde aceste date sunt disponibile) adresa IP, sistemul de operare și tipul de browser, în vederea administrării sistemului. Acestea sunt date statistice referitoare la acțiunile și tiparele de navigare ale utilizatorilor site-ului Tudorancea & Partners Srl    și nu vă identifică pe dvs. sau pe nicio altă persoană. Deocamdata Tudorancea & Partners Srl    nu utilizeaza cook-urile, insa in momentul in care se va decide utilizarea lor, Tudorancea & Partners Srl va utiliza acestea pentru imbunatatirea Website-ul și oferirea unui conținut mai bun și mai personalizat. În cazul în care computerul dvs. este utilizat în comun cu alte persoane, vă recomandăm să nu selectați opțiunea „reține detaliile mele” atunci când această opțiune este oferită de Website

3.2 Utilizarea informațiilor dvs. în modurile descrise mai sus este permisă de legea aplicabilă din domeniul protecției datelor, deoarece poate fi :

 • necesară pentru interesele legitime ale Tudorancea & Partners Srl   în urmărirea scopurilor expuse mai sus, iar interesele dvs. de confidențialitate nu prevalează asupra acestora, în nici unul dintre cazuri;
 • necesară în unele cazuri pentru a îndeplini responsabilitățile contractuale, legale sau de reglementare ale  Tudorancea & Partners Srl, cum ar fi prezentarea de informații autorităților, organismelor guvernamentale sau de reglementare;
 • necesară în unele cazuri pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public, iar, atunci când Tudorancea & Partners Srl   foloseste  categorii speciale de informații cu caracter personal, utilizarea acestora este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor în justiție sau în cazul în care prelucrarea se referă la informații cu caracter personal aflate în mod evident în domeniul public;
 • procesata , în circumstanțe limitate cu consimțământul dvs. pe care îl obținem periodic

 

 1. Destinatarii datelor cu caracter personal

4.1  Pentru a facilita utilizarea eficientă a informațiilor dvs. și pentru a vă furniza conținut și/sau resurse, putem dezvalui informațiile si datele dvs persoanale către terți. Cu toate acestea, dezvaluirea va avea loc numai în următoarele situații:

 • subcontractorilor si angajatilor Tudorancea & Partners Srl (prestatori de servicii  care desfasoara activitati in numele Tudorancea & Partners Srl   , in baza contractelor incheiate cu societatea Tudorancea & Partners Srl   ), cu respectarea confidentialitatii, acestia garantand ca datele cu character personal prelucrate sunt pastrate in siguranta, iar furnizarea acestora se realizeaza doar in conformitate cu legislatia aplicabila, in vigoare; Acești furnizori se află în Romania sau UE . Acești destinatari vor avea acces numai la informațiile dvs. cu caracter personal solicitate pentru a-și îndeplini funcțiile și nu li se permite să utilizeze informațiile respective. Acești destinatari vor respecta obligații contractuale de confidențialitate
 • prestatorilor/furnizorilor de servicii (de marketing, bancare, alte servicii), precum si alti destinatari Acești destinatari vor avea acces numai la informațiile dvs. cu caracter personal solicitate pentru a-și îndeplini funcțiile și nu li se permite să utilizeze informațiile respective. Acești destinatari vor respecta obligații contractuale de confidențialitate
 • eventualilor angajatori, in cadrul proiectelor de recrutare. Acestia nu vor avea acces decat la istoricul professional, nume si prenume, restul datelor fiind furnizate direct de dvs in urma interviurilor de angajare
 • autorităților guvernamentale sau de aplicare a legii dacă se stabileste ,  la libera alegere a Tudorancea & Partners Srl    , că este obligația sa legală să o faca   Din categoria autoritatilor guvernamentale sau de aplicare a legii pot face parte , fara a se limita la , politia , instantele de judecata, Parchete, autoritati locale si/sau centrale, alte organe ale Statului, care au rolul de a asista Tudorancea & Partners Srl    in prelucrarea de date personale, in calitate de Imputerniciti, asistare care se realizeaza doar in limitele dispozitiior legale aplicabile si/sau ca urmare a existentei unor cereri in mod expres formulate cu privire la datele personale prelucrate.
 • Informațiile dvs. cu caracter personal , exclusiv pe parcursul proiectelor de recrutare, pot fi transferate și procesate în una sau mai multe alte țări, din interiorul sau din afara Uniunii Europene, catre eventuali angajatori, conform cap II alin 4 subpct 2 al acestei politici. Daca va fi cazul, vom transfera datele dvs. în afara UE numai în țări despre care Comisia Europeană consideră că vă oferă un nivel adecvat de protecț Va vom anunta asupra tarilor in care va transferam datele atunci cand vom identifica nevoia de a le transfera.
 • Deși Tudorancea & Partners Srl va face  tot posibilul pentru a vă proteja informațiile cu caracter personal, trebuie să știți că transmiterea de informații prin intermediul internetului nu este complet sigură și că Tudorancea & Partners Srl    nu poate garanta securitatea informațiilor dvs. cu caracter personal transmise Website-ului sau oricărui terț; din acest motiv, orice transmitere de informații este pe propriul dvs. risc. Tudorancea & Partners Srl     va folosi proceduri operaționale stricte și măsuri de securitate, tehnice și organizaționale corespunzătoare pentru a preveni orice acces, modificare, ștergere sau transmitere neautorizată a acestor informații cu caracter personal.

 

 1. Prevederi speciale legate de minori

5.1. In activitatea desfasurata Tudorancea & Partners Srl nu are ca scop direct prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor. In acest sens, Tudorancea & Partners Srl  acorda o atentie deosebita acestor date, asigurandu-se ca orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor se realizeaza doar in conformitate cu prevederile legale si doar inn cazuri strict si limitativ determinate.

5.2 In acest sens, Tudorancea & Partners Srl :

5.2.1.    nu efectueaza activitati de marketing direct fata de minori;

5.2.2.    nu permite minorilor care nu au implinit varsta de 14 ani sa comande si sa solicite efectuarea de servicii HR.;

5.2.3.     nu permite minorilor care nu au implinit varsta de 14 ani sa participe la concursuri sau campanii, decat daca aceasta se realizeaza prin intermediul reprezentantul legal sau tutorele minorului, actionand in numele acestuia;

5.2.4     permite comadarea si achizitionarea de servicii, doar prin acordul primit expres din partea reprezentantului sau legal sau al tutorelui sau;

5.3  Orice persoana care furnizeaza date personale prin intermediul site-ului www.tudorancea.ro garanteaza ca este major, respectiv are capacitate deplina de exercitiu.

 

 

 1.  Durata prelucrarii datelor cu caracter personal.

6.1 Durata prelucrarii datelor cu character personal va fi determinata de momentul exercitarii

dreptului la opozitie a persoanei vizate, in conformitate cu prevederile Regulamentului 679/2016

6.2 Perioadele de păstrare a informațiilor dvs. cu caracter personal depind de scopul în care sunt procesate datele și de instrumentul respectiv în care sunt procesate aceste informații cu caracter personal.  Criteriile utilizate pentru a determina perioada de păstrare aplicabilă sunt :

 • scopul pentru care au fost colectate
 • existenta unui contract commercial /proiect de recrutare in desfasurare
 • consimtamantul dvs
 • termenele impuse de legile aplicabile privind pastrarea informatiilor

6.3  Tudorancea & Partners Srl poate stoca date cu caracter personal pe durata determinata de lege, in scop probatoriu si de arhivare, precum si pentru realizarea de activitate de statistica, efectuarea de cercetare si studii de piata, administrarea conturilor clientilor.

6.4 Durata prelucrarii datelor cu caracter personal ale candidatilor selectionati si recrutati de TUDORANCEA & PARTNERS  SRL  este de maxim 1 (un) an calculat de la data la care TUDORANCEA & PARTNERS  SRL a intrat in posesia CV-ului/resume-ului, perioada apreciata ca fiind necesara pentru furnizarea in atentia candidatului a serviciilor de recrutare solicitate

 

Cap 7. Accesarea, corectare si stergerea  informațiilor cu caracter personal

7.1 Prin citirea prezentei Politici de prelucrarea a datelor si prin bifarea aferenta a casutelor puse la dispozitia clientilor in acest sens, acestia iau la la cunostinta de faptul ca societatea TUDORANCEA & PARTNERS  SRL garantate acestora drepturile prevazute de Regulamentul 679/2016 conform articolelor 15- 22, respectiv:

 • Dreptul de acces la date conform art.15;
 • Dreptul de rectificare a datelor, conform art.16;
 • Dreptul de ștergere a datelor, conform art. 17;
 • Dreptul la restricționarea datelor, conform art. 18,
 • Dreptul la portabilitatea datelor, conform art.20;
 • Dreptul de a obiecta, conform art.21;
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare, conform art.22;
 • Dreptul de a se adresa Autorității Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu caracter personal

7.2 În temeiul legilor aplicabile din domeniul protecției datelor, aveți următoarele drepturi:

 • Dreptul de a accesa și de a obține o copie a informațiilor dvs. cu caracter personal: Aveți dreptul să solicitați confirmarea dacă procesăm oricare dintre informațiile dvs. cu caracter personal. Dacă este cazul, puteți avea acces la informațiile dvs. cu caracter personal și la anumite informații referitoare la modul în care acestea sunt procesate. În unele cazuri, puteți cere o copie electronică a informațiilor dvs..
 • Dreptul de a vă corecta informațiile cu caracter personal:Dacă puteți demonstra că informațiile cu caracter personal pe care Tudorancea & Partners Srl    le deține, cu privire la dvs. nu sunt corecte, puteți solicita actualizarea sau corectarea acestor informaț.
 • Dreptul de a fi uitat/de a vi se șterge datele: În anumite circumstanțe, aveți dreptul să vi se șteargă datele cu caracter personal. Puteți face o astfel de solicitare în orice moment, iar Tudorancea & Partners Srl va evalua îndeplinirea cererii dvs., însă acest drept se supune oricăror drepturi sau obligații legale potrivit cărora poate fi necesara pastrarea datelor. Pentru situațiile în care, conform legii, Tudorancea & Partners Srl    stabileste că solicitarea dvs. de a vi se șterge informațiile cu caracter personal trebuie să fie respectată, Tudorancea & Partners Srl    va îndeplini acest lucru fără întârzieri nejustificate.

7.3 Pentru a vă exercita drepturile prevazute mai sus , ne puteți contacta la următoarea adresă: office@tudorancea.ro. Persoana vizata isi poate exercita oricare dintre aceste drepturi si prin trimiterea unei notificari pe adresa societatii TUDORANCEA & PARTNERS  SRL

7.4 În măsura în care procesarea informațiilor dvs. cu caracter personal se bazează pe consimțământul dvs., aveți, de asemenea, dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea niciunei procesări realizate pe baza consimțământului acordat înaintea primirii retragerii respective.

7.5 In cazul candidatilor selectati si/sau recrutati de catre TUDORANCEA & PARTNERS  SRL: pentru a revizui, bloca sau sterge datele personale pe care TUDORANCEA & PARTNERS  SRL le-a colectat, acestia  trebuie sa trimita o solicitare in acest sens, pe email la  office@tudorancea.ro, , cu subiectul  „Cerere informatii personale”. TUDORANCEA & PARTNERS  SRL va raspunde acestei solicitari in termenul legal de 15 zile, dupa verificarea prealabila a identitatii candidatului care efectueaza solicitarea.De asemenea, daca datele personale colectate de TUDORANCEA & PARTNERS  SRL sunt incorecte, acestea vor fi actualizate la cererea expresa a candidatului.

7.6 De asemenea, puteți formula plângeri referitoare la procesarea informațiilor dvs. cu caracter personal la autoritatea locală de protecție a datelor.

 

 1. Alte prevederi

8.2. Persoana vizata poate sa se opuna oricand si fara nicio justificare, prelucrarii datelor cu character personal in scop de marketing direct, prin trasmiterea unei solicitari pe adresa societatii Tudorancea & Partners Srl sau prin accesarea formularului de contact de pe site-ul www.tudorancea.ro

8.3. La finalizarea operatiunilor de prelucrare al datelor cu character personale, datele inregistrate vor putea fi transferate, integral ori partial, oricarei alte persoane juridice, care are obligatia de respectare a legislatiei speciale in vigoare, in conditiile in care acestea vor fi folosite In scopuri similare cu cele prevazute in prezenta Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal.

 

9 Modificările aduse Politicii

9.1 Condițiile prezentei Politici se pot modifica periodic. Vom publica orice modificări substanțiale aduse Politicii prin intermediul unor notificări corespunzătoare, fie pe acest Website, fie utilizând alte canale de comunicare.