Incepand din 25 ianuarie, o serie de prevederi ale  Codului muncii referitoare la concediul de odihna anual au fost modificate. Astfel o serie de  concedii la care angajatii au dreptul, printre care se numara cel medical, sunt asociate perioadlor e in care acestia au lucrat.

Legea vine cu precizari ale perioadelor ce se scad din vechimea in munca, respectiv nu se iau in calcul la stabilirea numarului de zile la care angajatul are dreptul pentru  concediu de odihna:

Absentele nemotivate si concediile fara plata se scad din vechimea in munca.
Fac exceptie de la prevederile alin. anterior concediile pentru formare profesionala fara plata, acordate in conditiile art. 155 si 156.”

Acelasi act normativ reglementeaza durata  concediului de odihna si perioada in care acesta trebuie acordat

Durata efectiva a concediului de odihna anual se stabileste in contractul individual de munca, cu respectarea legii si a contractelor colective de munca aplicabile.

La stabilirea duratei concediului de odihna anual, perioadele de incapacitate temporara de munca si cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal si concediului pentru ingrijirea copilului bolnav se considera perioade de activitate prestata.

In situatia in care incapacitatea temporara de munca sau concediul de maternitate, concediul de risc maternal ori concediul pentru ingrijirea copilului bolnav a survenit in timpul efectuarii concediului de odihna anual, acesta se intrerupe, urmand ca salariatul sa efectueze restul zilelor de concediu dupa ce a incetat situatia de incapacitate temporara de munca, de maternitate, de risc maternal ori cea de ingrijire a copilului bolnav, iar cand nu este posibil urmeaza ca zilele neefectuate sa fie reprogramate.

Salariatul are dreptul la concediu de odihna anual si in situatia in care incapacitatea temporara de munca se mentine, in conditiile legii, pe intreaga perioada a unui an calendaristic, angajatorul fiind obligat sa acorde concediul de odihna anual intr-o perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui in care acesta s-a aflat in concediu medical.

In cazul in care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau partial, concediul de odihna anual la care avea dreptul in anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei in cauza, angajatorul este obligat sa acorde concediul de odihna neefectuat intr-o perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui in care s-a nascut dreptul la concediul de odihna anual.

Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca.