In bugetul temporal al departamentului resurse umane locul fruntas, la consum, il ocupa administrarea. Declaratii, state de plata, dosare de angajare, acte aditionale, regulamente de ordine interioara, contracte colective de munca, registrul salariatilor, eliberari de adeverinte, up-datari conforme cu legislatia muncii … si lista poate continua aproape depresiv.

Cum timpul nu se dilata vor avea de suferit celelalte activitati specifice acestui departament (si de cele mai multe ori mult mai importante ) ; de aceea in  incercarea de a oferi Clientilor nostri o gama completa de servicii specifice capitalului uman putem prelua aceste sarcini rezolvandu-le in cel mai scurt timp posibil si cu respectarea intocmai si la timp a reglemetarilor in vigoare.

Pentru a va facilita accesul la acest serviciu am structurat activitatile in trei pachete distincte ce pot fi activate impreuna sau distinct.


PAY- ROLL:

taxforms1-660x3301– verificarea pontajelor

– intocmirea statelor de salarii; calculul indemnizatiilor pentru concedii medicale, concedii pre si postnatale, concedii de ingrijire copil; evidentierea si calcului orelor suplimentare, primelor si retinerilor; realizarea fisierelor pentru plata salariilor in conturi bancare

– intocmirea si depunerea declaratiilor privind: contributiile la asigurarile sociale de stat; situatia angajatilor in sistemul de asigurari sociale de sanatate; contributiile la fondul de somaj

– completarea si inregistrarea fiselor fiscale precum si a unor declaratii specifice, conform normelor legale aplicabile la data intocmirii lor; distribuirea fiselor fiscale catre angajati in termenul prevazut de lege

– borderouri pentru comanda tichetelor de masa

– colectarea datelor si editarea adeverintelor ce certifica vechimea sau veniturile angajatilor

***

ADMINISTRARE – BASIC

basic– intocmirea dosarelor de angajare (continand documentele stipulate de reglementarile legale si procedurale in vigoare)

– intocmirea si inregistrarea contractelor individuale de munca;

– intocmirea si inregistrarea actelor aditionale la contractele de munca; intocmirea documentatiei pentru incetarea / modificarea / suspendarea contractelor individuale de munca

– completarea informatiilor privind zilele de concediu efectuate (concediu de odihna, medical, fara plata, concediu de ingrijire a copilului, etc.);

– verificarea valabilitatii documentelor din dosarul de angajare –periodic si avizarea angajatului si angajatorului cu privire la necesitatea innoirii anumitor viza/documente

– operarea in carnetele de munca si in registrul general de evidenta a salariatilor


– gestionarea relatiei cu Inspectoratul Teritorial de Munca

– gestionarea organizarii controalelor medicale la angajare si periodice, a instructajelor de protectia muncii si a celor de PSI

-informarea periodica privind schimbarile legislative ce pot afecta drepturile si obligatiile angajatilor sau/si angajatorului

– verificarea incadrarii  în conditii de munca (normale, deosebite sau speciale)

-intocmirea documentelor pentru acordarea indemnizatiei de somaj catre angajatul disponibilizat (dupa caz)

– asistenta la realizarea dosarelor de pensionare

-intocmirea adeverintelor solicitate de angajati

***

 ADMINISTRARE – ADITIONAL

downloadbnh-obtinerea permiselor de munca – pentru cetateni nonUE

-obtinerea formularelor E101, E102, A1 etc pentru detasarea angajatilor in celelalte state UE

-intocmirea fiselor de post si a schemelor organizatorice specifice activitatii principale a clientului

– propuneri privind regulamentele de ordine interioara si contractele colective de munca; asistarea Clientului la negocierea acestora

– analize si raportari privind evolutia resurselor umane, evolutia si structura pachetelor salariale si a celor motivationale, rata de absenteism, nivelul salarial vis-a-vis de media de piata pentru domeniul respectiv, etc

– consultanta privind legislatia muncii

– consultanta pentru managementul capitalului uman, identificarea politicilor de resurse umane eficiente pentru fiecare Client in parte, dezvoltare organizationala, politici de retentie, etc.